فو‌م‌های فلزی جلیقه‌ها و خودروهای ضدگلوله را متحول می‌کنند؟/وقتی گلوله تبدیل به پودر می‌شود

فو‌م‌های فلزی جلیقه‌ها و خودروهای ضدگلوله را متحول می‌کنند؟/وقتی گلوله تبدیل به پودر می‌شود
محققان موفق به توسعه فوم فلزی جدیدی شدند که به گزارش ایسنا با قطر بسیار کم قادر به متوقف کردن گلوله‌ بوده و نسل جدیدی از موادی با هزاران کاربرد بالقوه متفاوت محسوب می‌شود.

فو‌م‌های فلزی جلیقه‌ها و خودروهای ضدگلوله را متحول می‌کنند؟/وقتی گلوله تبدیل به پودر می‌شود

محققان موفق به توسعه فوم فلزی جدیدی شدند که به گزارش ایسنا با قطر بسیار کم قادر به متوقف کردن گلوله‌ بوده و نسل جدیدی از موادی با هزاران کاربرد بالقوه متفاوت محسوب می‌شود.
فو‌م‌های فلزی جلیقه‌ها و خودروهای ضدگلوله را متحول می‌کنند؟/وقتی گلوله تبدیل به پودر می‌شود

بک لینک رنک ۳