فعال اصلاح طلب: اصولگرایان معتدل به سمت روحانی خواهند رفت/اصولگرایان برای ۱۴۰۰ آماده می‌شوند

فعال اصلاح طلب: اصولگرایان معتدل به سمت روحانی خواهند رفت/اصولگرایان برای ۱۴۰۰ آماده می‌شوند
ایرنا نوشت: یک فعال اصلاح طلب با بیان این نکته که اصولگرایان معتدل برای انتخابات آتی به سمت روحانی خواهند رفت، گفت:فکر می کنم اصولگرایان خودشان را برای سال ۱۴۰۰ آماده می کنند چرا که در انتخابات ۹۶ نامزدی که رای آور باشد، ندارند.

فعال اصلاح طلب: اصولگرایان معتدل به سمت روحانی خواهند رفت/اصولگرایان برای ۱۴۰۰ آماده می‌شوند

ایرنا نوشت: یک فعال اصلاح طلب با بیان این نکته که اصولگرایان معتدل برای انتخابات آتی به سمت روحانی خواهند رفت، گفت:فکر می کنم اصولگرایان خودشان را برای سال ۱۴۰۰ آماده می کنند چرا که در انتخابات ۹۶ نامزدی که رای آور باشد، ندارند.
فعال اصلاح طلب: اصولگرایان معتدل به سمت روحانی خواهند رفت/اصولگرایان برای ۱۴۰۰ آماده می‌شوند

کانال تلگرام اکسین چنل