فعالیت نوروزی ۱۳ راهدار خانه ثابت وموقت در راه‌های مواصلاتی استان بوشهر

فعالیت نوروزی ۱۳ راهدار خانه ثابت وموقت در راه‌های مواصلاتی استان بوشهر
مدیریت راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر از حضور فعال۱۳ راهدار خانه ثابت وموقت در راه‌های مواصلاتی استان و اکیپ های راهداری در تعطیلات ایام نوروز خبر داد.

فعالیت نوروزی ۱۳ راهدار خانه ثابت وموقت در راه‌های مواصلاتی استان بوشهر

مدیریت راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر از حضور فعال۱۳ راهدار خانه ثابت وموقت در راه‌های مواصلاتی استان و اکیپ های راهداری در تعطیلات ایام نوروز خبر داد.
فعالیت نوروزی ۱۳ راهدار خانه ثابت وموقت در راه‌های مواصلاتی استان بوشهر

بک لینک