فضای مجازی در دیگر کشورها اینطور بی در و پیکر نیست/ نباید اجازه داد دانشجو با هر پوششی وارد دانشگاه شود/ نگرانی شهید مطهری از رابطه مرحوم هاشمی و مجاهدین