فرودگاه مراغه رکورد زد/ افزایش ۴۰ درصدی پروازهای داخلی در چهار ماه

فرودگاه مراغه رکورد زد/ افزایش ۴۰ درصدی پروازهای داخلی در چهار ماه
مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌شرقی گفت‌: افزایش 40 درصدی پرواز‌های فرودگاه سهند در چهار ماه گذشته در میان فرودگاه‌های کشور یک رکورد محسوب می‌شود‌.

فرودگاه مراغه رکورد زد/ افزایش ۴۰ درصدی پروازهای داخلی در چهار ماه

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌شرقی گفت‌: افزایش 40 درصدی پرواز‌های فرودگاه سهند در چهار ماه گذشته در میان فرودگاه‌های کشور یک رکورد محسوب می‌شود‌.
فرودگاه مراغه رکورد زد/ افزایش ۴۰ درصدی پروازهای داخلی در چهار ماه

ورزشی