فرماندار ارومیه : ۱۹ ستاد تبلیعاتی در ایام تبلیغات انتخابات تخلف داشته اند

عباس حسنخانی فرماندار ارومیه در گفتگو با خبرنگاران گفت : تا پایان روز دوشنبه ۱۹ ستاد تبلیغاتی تخلف انجام داده اند که بیشترین آن در نصب بنرها و پوسترهای مغایر با قانون بوده است.

عکس های داغ جدید

قرآن