فرصت دوباره طراحان برای ارتقا نورپردازی اماکن و ساختمان های اردبیل

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اردبیل گفت: فعالیت های شبانه به مرور به قسمتی از زندگی شهری تبدیل شده است و تقریباً کلیه فعالیت های شهری که قبلاً در روشنایی روز امکان پذیر بوده، اینک در شب و به کمک نور مصنوعی قابل انجام است.

اسکای نیوز

مجله اتومبیل