فحاشی به علیرضا منصوریان در آبی ترین شهر ایران/چه کسی آن هزار نفر را تحریک کرده بود؟

سایت ۹۰ نوشت:علیرضا منصوریان از شعارهای توهین آمیز در اهواز گلایه داشت

سپهر نیوز

قدیر نیوز