عکس | پست اینستاگرامی ولایتی برای نلسون‌ ماندلا

عکس | پست اینستاگرامی ولایتی برای نلسون‌ ماندلا
علی اکبر ولایتی در تازه ترین پست اینستاگرامی با انتشار عکسی قدیمی از ملاقاتش با نلسون ماندلا، یاد رئیس‌جمهور فقید آفریقای جنوبی و رهبر جنبش ضدآپارتاید را زنده کرد.

عکس | پست اینستاگرامی ولایتی برای نلسون‌ ماندلا

علی اکبر ولایتی در تازه ترین پست اینستاگرامی با انتشار عکسی قدیمی از ملاقاتش با نلسون ماندلا، یاد رئیس‌جمهور فقید آفریقای جنوبی و رهبر جنبش ضدآپارتاید را زنده کرد.
عکس | پست اینستاگرامی ولایتی برای نلسون‌ ماندلا