عکس| همنشینی دوباره قالیباف با فرماندهان سپاه

عکس| همنشینی دوباره قالیباف با فرماندهان سپاه
محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران در مجلس شام غریبان حضرت سیدالشهدا (ع) که در حسینیه امام خمینی و در محضر رهبری برگزار شد در کنار سردار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه نشست. قالیباف سابقه فرماندهی نیروی هوایی سپاه را نیز در کارنامه خود دارد.

عکس| همنشینی دوباره قالیباف با فرماندهان سپاه

محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران در مجلس شام غریبان حضرت سیدالشهدا (ع) که در حسینیه امام خمینی و در محضر رهبری برگزار شد در کنار سردار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه نشست. قالیباف سابقه فرماندهی نیروی هوایی سپاه را نیز در کارنامه خود دارد.
عکس| همنشینی دوباره قالیباف با فرماندهان سپاه