عکس| ملاقات معاون نخست وزیر چین با ظریف

عکس| ملاقات معاون نخست وزیر چین با ظریف
دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که در پکن حضور دارد با چان گائولی معاون نخست وزیر چین دیدار و گفتگو کرد.

عکس| ملاقات معاون نخست وزیر چین با ظریف

دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که در پکن حضور دارد با چان گائولی معاون نخست وزیر چین دیدار و گفتگو کرد.
عکس| ملاقات معاون نخست وزیر چین با ظریف