عکس قدیمی ۴ گزارشگر فوتبال تلویزیون؛ ۳۰سال پیش

عکس قدیمی ۴ گزارشگر فوتبال تلویزیون؛ ۳۰سال پیش
تابناک نوشت: دیدن فوتبال هایی که در دهه ۶۰ از تلویزیون ایران پخش می شد با گزارش چند گزارشگر معدود به یک عادت برای فوتبال دوستان تبدیل شده بود. گزارشگرانی که صدای شان در ذهن همه علاقمندان به این رشته ورزشی جاودانه شد و با گذشت سه دهه تمام آن گزارش ها حالتی نوستالوژیک برای مردم پیدا کرد.

عکس قدیمی ۴ گزارشگر فوتبال تلویزیون؛ ۳۰سال پیش

تابناک نوشت: دیدن فوتبال هایی که در دهه ۶۰ از تلویزیون ایران پخش می شد با گزارش چند گزارشگر معدود به یک عادت برای فوتبال دوستان تبدیل شده بود. گزارشگرانی که صدای شان در ذهن همه علاقمندان به این رشته ورزشی جاودانه شد و با گذشت سه دهه تمام آن گزارش ها حالتی نوستالوژیک برای مردم پیدا کرد.
عکس قدیمی ۴ گزارشگر فوتبال تلویزیون؛ ۳۰سال پیش

خرید بک لینک