عکس | عابدزاده، دایی و شاهرودی در اردیبهشت ۷۵

عکس | عابدزاده، دایی و شاهرودی در اردیبهشت ۷۵
عکسی از سه ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران را می‌بینید که 21 سال پیش در اردیبهشت ماه سال 1375 گرفته شده است. عابدزاده 30 ساله، علی دایی 26 ساله و شاهرودی 24 ساله هستند.

عکس | عابدزاده، دایی و شاهرودی در اردیبهشت ۷۵

عکسی از سه ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران را می‌بینید که 21 سال پیش در اردیبهشت ماه سال 1375 گرفته شده است. عابدزاده 30 ساله، علی دایی 26 ساله و شاهرودی 24 ساله هستند.
عکس | عابدزاده، دایی و شاهرودی در اردیبهشت ۷۵