عکس | دیدار معاون ترامپ با کاندولیزا رایس

عکس | دیدار معاون ترامپ با کاندولیزا رایس
مایک پنس معاون دونالد ترامپ در واشنگتن با کاندولیزا رایس دیدار کرد.

عکس | دیدار معاون ترامپ با کاندولیزا رایس

مایک پنس معاون دونالد ترامپ در واشنگتن با کاندولیزا رایس دیدار کرد.
عکس | دیدار معاون ترامپ با کاندولیزا رایس