عکس| تصویری از فیدل کاسترو در کنار معظم رهبری

عکس| تصویری از فیدل کاسترو در کنار معظم رهبری
تسنیم نوشت: رهبر انقلاب کوبا که امروز در سن ۹۰ سالگی درگذشت در سال ۱۳۸۰ به ایران سفر کرد و با رهبر معظم انقلاب دیدار کرده بود.

عکس| تصویری از فیدل کاسترو در کنار معظم رهبری

تسنیم نوشت: رهبر انقلاب کوبا که امروز در سن ۹۰ سالگی درگذشت در سال ۱۳۸۰ به ایران سفر کرد و با رهبر معظم انقلاب دیدار کرده بود.
عکس| تصویری از فیدل کاسترو در کنار معظم رهبری