عکسی ویژه از رهبرانقلاب سوار بر قایق

عکسی ویژه از رهبرانقلاب سوار بر قایق
کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری تصویری از رهبرانقلاب را سوار بر قایق که مربوط به دهه ۴۰ و در مازندران است را منتشر کرده است.

عکسی ویژه از رهبرانقلاب سوار بر قایق

کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری تصویری از رهبرانقلاب را سوار بر قایق که مربوط به دهه ۴۰ و در مازندران است را منتشر کرده است.
عکسی ویژه از رهبرانقلاب سوار بر قایق