عکس|حضور هاشمی رفسنجانی در مراسم ترحیم آیت‌الله موسوی اردبیلی

عکس|حضور هاشمی رفسنجانی در مراسم ترحیم آیت‌الله موسوی اردبیلی
ایلنا نوشت: رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم ترحیم آیت‌الله موسوی اردبیلی شرکت کرد.

عکس|حضور هاشمی رفسنجانی در مراسم ترحیم آیت‌الله موسوی اردبیلی

ایلنا نوشت: رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم ترحیم آیت‌الله موسوی اردبیلی شرکت کرد.
عکس|حضور هاشمی رفسنجانی در مراسم ترحیم آیت‌الله موسوی اردبیلی