عمل انسان‌دوستانه بازیگری که ۲۰ نقش را هم‌زمان بازی می‌کند

عمل انسان‌دوستانه بازیگری که ۲۰ نقش را هم‌زمان بازی می‌کند
پارسا پیروزفر، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر که این روزها در نمایش «ماتریوشکا» ایفاگر 20 نقش است، فروش بلیت یک سانس از نمایش خود را در حمایت از دانش‌آموزان با استعداد و نیازمند، به بنیادکودک اهدا کرد.

عمل انسان‌دوستانه بازیگری که ۲۰ نقش را هم‌زمان بازی می‌کند

پارسا پیروزفر، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر که این روزها در نمایش «ماتریوشکا» ایفاگر 20 نقش است، فروش بلیت یک سانس از نمایش خود را در حمایت از دانش‌آموزان با استعداد و نیازمند، به بنیادکودک اهدا کرد.
عمل انسان‌دوستانه بازیگری که ۲۰ نقش را هم‌زمان بازی می‌کند