عمده شهدای انفجار «حله» ایرانی وافغانستانی های مقیم ایران هستند

عمده شهدای انفجار «حله» ایرانی وافغانستانی های مقیم ایران هستند
هر نوشت: دبیرکل جمعیت هلال‌احمر گفت: متاسفانه بیشتر شهیدان این حمله، ایرانی و افغانستانی های مقیم ایران هستند، اما اطلاعات دقیقی در این زمینه وجود ندارد.

عمده شهدای انفجار «حله» ایرانی وافغانستانی های مقیم ایران هستند

هر نوشت: دبیرکل جمعیت هلال‌احمر گفت: متاسفانه بیشتر شهیدان این حمله، ایرانی و افغانستانی های مقیم ایران هستند، اما اطلاعات دقیقی در این زمینه وجود ندارد.
عمده شهدای انفجار «حله» ایرانی وافغانستانی های مقیم ایران هستند