علی هاشمی: اگر می خواستم مدال بگیرم باید فاصله خود را با رقبا زیاد می کردم

علی هاشمی: اگر می خواستم مدال بگیرم باید فاصله خود را با رقبا زیاد می کردم
علی هاشمی وزنه بردار ایران در دسته ۹۴ کیلوگرم با کسب رتبه ششم به کار خود پایان داد.

علی هاشمی: اگر می خواستم مدال بگیرم باید فاصله خود را با رقبا زیاد می کردم

علی هاشمی وزنه بردار ایران در دسته ۹۴ کیلوگرم با کسب رتبه ششم به کار خود پایان داد.
علی هاشمی: اگر می خواستم مدال بگیرم باید فاصله خود را با رقبا زیاد می کردم

فستیوال فیلم