علیزاده: حریف بعدی‌ام را می‌شناسم؛ قبلا او را برده‌ام/ طوری که می‌خواستم مبارزه نکردم

علیزاده: حریف بعدی‌ام را می‌شناسم؛ قبلا او را برده‌ام/ طوری که می‌خواستم مبارزه نکردم
کیمیا علیزاده در اولین مسابقه‌اش برنده شد تا ایرانی‌ها را به کسب مدال امیدوار کند.

علیزاده: حریف بعدی‌ام را می‌شناسم؛ قبلا او را برده‌ام/ طوری که می‌خواستم مبارزه نکردم

کیمیا علیزاده در اولین مسابقه‌اش برنده شد تا ایرانی‌ها را به کسب مدال امیدوار کند.
علیزاده: حریف بعدی‌ام را می‌شناسم؛ قبلا او را برده‌ام/ طوری که می‌خواستم مبارزه نکردم

دانلود فیلم جدید