عضو حقوقدان شورای نگهبان: خوب بودن کاندیدا برای انتخاب کافی نیست

تسنیم نوشت: عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: باید کسانی را انتخاب کنیم که آرزویی جز اعتلای نام پیامبر و اسلام ندارند و دارای دانش و ایمان هستند. خوب بودن یک کاندیدا برای انتخاب کفایت نمی‌کند.

آلرژی و تغذیه

صبحانه