عضو ارشد حزب الله:انتقال داعش به سوریه تهدیدی برای لبنان است

عضو ارشد حزب الله:انتقال داعش به سوریه تهدیدی برای لبنان است
ایرنا نوشت: شیخ «نبیل قاووق» نائب رئیس شورای اجرایی حزب الله تاکید کرد که انتقال عناصر گروه تروریستی تکفیری داعش از موصل عراق به سوریه، لبنان را با خطر و تهدیدی جدی مواجه خواهد کرد.

عضو ارشد حزب الله:انتقال داعش به سوریه تهدیدی برای لبنان است

ایرنا نوشت: شیخ «نبیل قاووق» نائب رئیس شورای اجرایی حزب الله تاکید کرد که انتقال عناصر گروه تروریستی تکفیری داعش از موصل عراق به سوریه، لبنان را با خطر و تهدیدی جدی مواجه خواهد کرد.
عضو ارشد حزب الله:انتقال داعش به سوریه تهدیدی برای لبنان است