عربستان با ایران هم گروه نشد اما باید به تهران بیاید!

عربستان با ایران هم گروه نشد اما باید به تهران بیاید!
یکی از حساسیت های مربوط به قرعه کشی مسابقات مرحله بعدی انتخابی جام جهانی، احتمال همگروهی ایران و عربستان بود.

عربستان با ایران هم گروه نشد اما باید به تهران بیاید!

یکی از حساسیت های مربوط به قرعه کشی مسابقات مرحله بعدی انتخابی جام جهانی، احتمال همگروهی ایران و عربستان بود.
عربستان با ایران هم گروه نشد اما باید به تهران بیاید!

خرید بک لینک

پرس نیوز