عبور و مرور شهری اردبیل ساماندهی می‌ شود

عبور و مرور شهری اردبیل ساماندهی می‌ شود
شهردار اردبیل گفت:‌ در تداوم عملیات بهسازی و آسفالت‌ریزی معابر عملیات ساماندهی عبور و مرور شهری در مناطق چهارگانه شهرداری اردبیل انجام می‌شود.

عبور و مرور شهری اردبیل ساماندهی می‌ شود

شهردار اردبیل گفت:‌ در تداوم عملیات بهسازی و آسفالت‌ریزی معابر عملیات ساماندهی عبور و مرور شهری در مناطق چهارگانه شهرداری اردبیل انجام می‌شود.
عبور و مرور شهری اردبیل ساماندهی می‌ شود

خرید بک لینک

bluray movie download