عالیشاه: این حساس ترین دربی سال های اخیر است/ می خواهیم جشن قهرمانی را کنار هادی بگیریم

عالیشاه: این حساس ترین دربی سال های اخیر است/ می خواهیم جشن قهرمانی را کنار هادی بگیریم
امید عالیشاه گفت: همه بازی ها از این به بعد برای ما فینال هستند.

عالیشاه: این حساس ترین دربی سال های اخیر است/ می خواهیم جشن قهرمانی را کنار هادی بگیریم

امید عالیشاه گفت: همه بازی ها از این به بعد برای ما فینال هستند.
عالیشاه: این حساس ترین دربی سال های اخیر است/ می خواهیم جشن قهرمانی را کنار هادی بگیریم

فروش بک لینک

میهن دانلود