ظریف باکو را به مقصد تهران ترک کرد

ظریف باکو را به مقصد تهران ترک کرد
وزیر امور خارجه کشورمان پس از دو روز کاری فشرده در باکو و دیدار با همتایان روسی و آذربایجانی و مقامات ارشد باکو، این شهر را به مقصد تهران ترک کرد.

ظریف باکو را به مقصد تهران ترک کرد

وزیر امور خارجه کشورمان پس از دو روز کاری فشرده در باکو و دیدار با همتایان روسی و آذربایجانی و مقامات ارشد باکو، این شهر را به مقصد تهران ترک کرد.
ظریف باکو را به مقصد تهران ترک کرد

بک لینک رنک ۸