ظریف از میزبانی تبریز برای اولین اجلاس وزرای گردشگری کشورهای عضو در سپتامبر ۲۰۱۶ خبر داد

ظریف در سخنرانی خود در اجلاس وزرای کشورهای عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا از میزبانی تبریز برای اولین اجلاس وزرای گردشگری کشورهای عضو در سپتامبر ۲۰۱۶ خبر داد.

اتوبیوگرافی

مرجع توریسم