طول عمر تورم تک‌رقمی چقدر است؟ / سه سناریو برای کاهش و پایداری نرخ تورم

طول عمر تورم تک‌رقمی چقدر است؟ / سه سناریو برای کاهش و پایداری نرخ تورم
دنیای اقتصاد نوشت: گزارش جدید بانک مرکزی گرچه از حرکت کاهشی نرخ میانگین تورم در سطح تک‌رقمی خبر می‌دهد، اما نرخ تورم نقطه به نقطه علامتی مقابل این روند را مخابره می‌کند.

طول عمر تورم تک‌رقمی چقدر است؟ / سه سناریو برای کاهش و پایداری نرخ تورم

دنیای اقتصاد نوشت: گزارش جدید بانک مرکزی گرچه از حرکت کاهشی نرخ میانگین تورم در سطح تک‌رقمی خبر می‌دهد، اما نرخ تورم نقطه به نقطه علامتی مقابل این روند را مخابره می‌کند.
طول عمر تورم تک‌رقمی چقدر است؟ / سه سناریو برای کاهش و پایداری نرخ تورم

تکنولوژی جدید