طوفان ۲ میلیارد تومان به مبلمان شهری مشگین‌شهر خسارت وارد کرد

طوفان ۲ میلیارد تومان به مبلمان شهری مشگین‌شهر خسارت وارد کرد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل اعلام کرد: بر اثر باد شدید و طوفان در چند روز گذشته بیش از ۲ میلیارد تومان خسارت به مبلمان شهری و مسکن و بناهای شهرستان مشگین‌شهر وارد شد.

طوفان ۲ میلیارد تومان به مبلمان شهری مشگین‌شهر خسارت وارد کرد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل اعلام کرد: بر اثر باد شدید و طوفان در چند روز گذشته بیش از ۲ میلیارد تومان خسارت به مبلمان شهری و مسکن و بناهای شهرستان مشگین‌شهر وارد شد.
طوفان ۲ میلیارد تومان به مبلمان شهری مشگین‌شهر خسارت وارد کرد