طرح آزادسازی سهام عدالت ارائه شد

طرح آزادسازی سهام عدالت ارائه شد
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارائه طرح آزادسازی سهام عدالت خبر داد.

طرح آزادسازی سهام عدالت ارائه شد

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارائه طرح آزادسازی سهام عدالت خبر داد.
طرح آزادسازی سهام عدالت ارائه شد