طرح آبرسانی به روستای برآفتاب لطوند پلدختر به بهره برداری رسید

طرح آبرسانی به روستای برآفتاب لطوند پلدختر به بهره برداری رسید
طرح تامین آب روستای برآفتاب لطوند ” شهید لطوند ” از توابع شهرستان پلدختر در مراسمی به مناسبت هفته دولت با حضور امام جمعه معمولان، بخشدار معمولان و جمعی از مدیران شهرستان و مردم به بهره برداری رسید

طرح آبرسانی به روستای برآفتاب لطوند پلدختر به بهره برداری رسید

طرح تامین آب روستای برآفتاب لطوند ” شهید لطوند ” از توابع شهرستان پلدختر در مراسمی به مناسبت هفته دولت با حضور امام جمعه معمولان، بخشدار معمولان و جمعی از مدیران شهرستان و مردم به بهره برداری رسید
طرح آبرسانی به روستای برآفتاب لطوند پلدختر به بهره برداری رسید

خبرگذاری خوزستان