طبق مصوبه هبات دولت؛۵۳ قلم داروی مورد نیاز بیماران خاص و سرطانی تحت پوشش بیمه پایه قرار می‌گیرد

طبق مصوبه هبات دولت؛۵۳ قلم داروی مورد نیاز بیماران خاص و سرطانی تحت پوشش بیمه پایه قرار می‌گیرد
هیأت دولت در جلسه‌ای به ریاست رییس‌ جمهور، تصمیمات شصت و دومین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور را تصویب کرد که طبق آن، 53 قلم داروی مورد نیاز بیماران خاص و سرطانی تحت پوشش بیمه پایه قرار می‌گیرد.

طبق مصوبه هبات دولت؛۵۳ قلم داروی مورد نیاز بیماران خاص و سرطانی تحت پوشش بیمه پایه قرار می‌گیرد

هیأت دولت در جلسه‌ای به ریاست رییس‌ جمهور، تصمیمات شصت و دومین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور را تصویب کرد که طبق آن، 53 قلم داروی مورد نیاز بیماران خاص و سرطانی تحت پوشش بیمه پایه قرار می‌گیرد.
طبق مصوبه هبات دولت؛۵۳ قلم داروی مورد نیاز بیماران خاص و سرطانی تحت پوشش بیمه پایه قرار می‌گیرد

بک لینک