صوفی:نیازی به ائتلاف میانه‌روهای اصلاح‌طلب و اصولگرا نیست

صوفی:نیازی به ائتلاف میانه‌روهای اصلاح‌طلب و اصولگرا نیست
وزیر دولت اصلاحات می‌گوید: اشتباهی که در گذشته صورت گرفت عدول از هویت اصلاح طلبی بود، به هر حال تأکید بر این است که این هویت دیگر مخدوش نشود و حفظ شود.

صوفی:نیازی به ائتلاف میانه‌روهای اصلاح‌طلب و اصولگرا نیست

وزیر دولت اصلاحات می‌گوید: اشتباهی که در گذشته صورت گرفت عدول از هویت اصلاح طلبی بود، به هر حال تأکید بر این است که این هویت دیگر مخدوش نشود و حفظ شود.
صوفی:نیازی به ائتلاف میانه‌روهای اصلاح‌طلب و اصولگرا نیست