صلاحیت نوه امام برای انتخابات مجلس تایید شد

جماران نوشت: صلاحیت نوه گرامی امام خمینی برای حضور در انتخابات مجلس دهم توسط شورای نگهیان تایید شد.

bluray movie download

لردگان