صحبت‌هایی که تلویزیون آن را پخش نکرد/ از خجالت هاشمی رفسنجانی تا بی‌اعتمادی به مردم

صحبت‌هایی که تلویزیون آن را پخش نکرد/ از خجالت هاشمی رفسنجانی تا بی‌اعتمادی به مردم
مهمانان آخرین قسمت از برنامه «هم‌قصه» که اجازه پخش از شبکه یک سیما را نیافت، به بررسی بازنمایی تصویر فضای بین‌الملل در رسانه‌های داخلی پرداختند.

صحبت‌هایی که تلویزیون آن را پخش نکرد/ از خجالت هاشمی رفسنجانی تا بی‌اعتمادی به مردم

مهمانان آخرین قسمت از برنامه «هم‌قصه» که اجازه پخش از شبکه یک سیما را نیافت، به بررسی بازنمایی تصویر فضای بین‌الملل در رسانه‌های داخلی پرداختند.
صحبت‌هایی که تلویزیون آن را پخش نکرد/ از خجالت هاشمی رفسنجانی تا بی‌اعتمادی به مردم

ارتقا اندروید