صالحی‌امیری: همه نحله‌های فرهنگ را به رسمیت می‌شناسیم

صالحی‌امیری: همه نحله‌های فرهنگ را به رسمیت می‌شناسیم
سیدرضا صالحی‌امیری در مراسم معارفه خود به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «مهم‌ترین نیاز جامعه فرهنگی امنیت فکر، بیان و قلم است. ما نیازمند اخلاقیم و فراموش نکنیم بداخلاقی‌ها هم چون زهری هستند که فضیلت‌ها را از بین می‌برند.»

صالحی‌امیری: همه نحله‌های فرهنگ را به رسمیت می‌شناسیم

سیدرضا صالحی‌امیری در مراسم معارفه خود به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «مهم‌ترین نیاز جامعه فرهنگی امنیت فکر، بیان و قلم است. ما نیازمند اخلاقیم و فراموش نکنیم بداخلاقی‌ها هم چون زهری هستند که فضیلت‌ها را از بین می‌برند.»
صالحی‌امیری: همه نحله‌های فرهنگ را به رسمیت می‌شناسیم

oxin channel