«صادق چهرقانی» خبرنگار برتر نمایشگاه بین‌المللی قرآن شد

«صادق چهرقانی» خبرنگار برتر نمایشگاه بین‌المللی قرآن شد
روزنامه گویه قم نوشت؛ طبق ارزیابی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «صادق چهرقانی» از خبرنگاران قم، به عنوان خبرنگار برتر بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

«صادق چهرقانی» خبرنگار برتر نمایشگاه بین‌المللی قرآن شد

روزنامه گویه قم نوشت؛ طبق ارزیابی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «صادق چهرقانی» از خبرنگاران قم، به عنوان خبرنگار برتر بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.
«صادق چهرقانی» خبرنگار برتر نمایشگاه بین‌المللی قرآن شد

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی