صادرات محصولات زیست فناوری بزرگترین اتفاق دهه آینده/آیا ایران می تواند سهمی از این بازار بگیرد؟

به زعم بسیاری از کارشناسان یکی از رویدادهای مهم اقتصادی جهانی در آینده ای نزدیک صادرات محصولات زیست فناوری خواهد بود.

cars

دانلود فیلم خارجی