صادرات صابون بچه به کشورهای همسایه!

صادرات صابون بچه به کشورهای همسایه!
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:طبق آمار گمرک در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از ۱۱ تن صابون بچه از کشور صادر شده است.

صادرات صابون بچه به کشورهای همسایه!

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:طبق آمار گمرک در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از ۱۱ تن صابون بچه از کشور صادر شده است.
صادرات صابون بچه به کشورهای همسایه!