شکنجه پیرزن ۸۰ ساله برای سرقت از خانه‌اش

شکنجه پیرزن ۸۰ ساله برای سرقت از خانه‌اش
ایسنا نوشت: رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو سارق خشن که پس از آزادی از زندان اقدام به سرقت از منازل و زورگیری از شهروندان کرده بودند، خبر داد.

شکنجه پیرزن ۸۰ ساله برای سرقت از خانه‌اش

ایسنا نوشت: رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو سارق خشن که پس از آزادی از زندان اقدام به سرقت از منازل و زورگیری از شهروندان کرده بودند، خبر داد.
شکنجه پیرزن ۸۰ ساله برای سرقت از خانه‌اش

شبکه خانگی