شکست ۳ بر یک والیبال ایران برابر صربستان/زور بردنشان را نداشتیم

شکست ۳ بر یک والیبال ایران برابر صربستان/زور بردنشان را نداشتیم
دومین بازی تیم‌ملی والیبال در بازی‌های هفته دوم در تهران با تیم سرسخت وقدرتمند صربستان بود.

شکست ۳ بر یک والیبال ایران برابر صربستان/زور بردنشان را نداشتیم

دومین بازی تیم‌ملی والیبال در بازی‌های هفته دوم در تهران با تیم سرسخت وقدرتمند صربستان بود.
شکست ۳ بر یک والیبال ایران برابر صربستان/زور بردنشان را نداشتیم