شکایت رسمی باشگاه استقلال از داور بازی العین

شکایت رسمی باشگاه استقلال از داور بازی العین
امیر یعقوب قضاوت ضعیفی در دیدار امشب داشت.

شکایت رسمی باشگاه استقلال از داور بازی العین

امیر یعقوب قضاوت ضعیفی در دیدار امشب داشت.
شکایت رسمی باشگاه استقلال از داور بازی العین