شهردار رشت : سکونت ، فراغت و فعالیت سه مورد اصلی در توسعه شهر است

شهردار رشت : سکونت ، فراغت و فعالیت سه مورد اصلی در توسعه شهر است
پارک ۱۴ هزار متر مربعی گلهای منطقه ۴ شهرداری رشت واقع در شهرک فرهنگیان به بهره برداری رسید.

شهردار رشت : سکونت ، فراغت و فعالیت سه مورد اصلی در توسعه شهر است

پارک ۱۴ هزار متر مربعی گلهای منطقه ۴ شهرداری رشت واقع در شهرک فرهنگیان به بهره برداری رسید.
شهردار رشت : سکونت ، فراغت و فعالیت سه مورد اصلی در توسعه شهر است

فروش بک لینک