شهباز‌زاده: خیابانی در مورد من اغراق کرد، اما دستش درد نکند!

شهباز‌زاده: خیابانی در مورد من اغراق کرد، اما دستش درد نکند!
مهاجم تیم فوتبال استقلال، گفت: نگران این نیستم که مهاجمان استقلال هنوز گل نزدند و هدف همه ما کسب سه امتیاز بازی است.

شهباز‌زاده: خیابانی در مورد من اغراق کرد، اما دستش درد نکند!

مهاجم تیم فوتبال استقلال، گفت: نگران این نیستم که مهاجمان استقلال هنوز گل نزدند و هدف همه ما کسب سه امتیاز بازی است.
شهباز‌زاده: خیابانی در مورد من اغراق کرد، اما دستش درد نکند!