شمخانی در دیدار وزیر کشور اقلیم کردستان عراق: امنیت در مرزها خط قرمز ایران است

شمخانی در دیدار وزیر کشور اقلیم کردستان عراق: امنیت در مرزها خط قرمز ایران است
ایلنا نوشت: نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت با کریم سنجاری وزیر کشور و عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق دیدار کرد.

شمخانی در دیدار وزیر کشور اقلیم کردستان عراق: امنیت در مرزها خط قرمز ایران است

ایلنا نوشت: نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت با کریم سنجاری وزیر کشور و عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق دیدار کرد.
شمخانی در دیدار وزیر کشور اقلیم کردستان عراق: امنیت در مرزها خط قرمز ایران است

ganool review