شما چقدر برای فیس‌بوک می‌ارزید؟

ایسنا نوشت: اگر در انگلستان باشید تنها به اندازه یک‌سوم کسانی که در آمریکای شمالی هستند برای شبکه اجتماعی فیس‌بوک می‌ارزید و اگر جای دیگری زندگی می‌کنید، این عدد می‌تواند حتی کمتر از این باشد.

خبر دانشجویی

آگهی استخدام