شلیک موشک بالستیک به پایگاه ملک فیصل

شلیک موشک بالستیک به پایگاه ملک فیصل
ایسنا نوشت: سامانه موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن صبح امروز (دوشنبه) یک موشک بالستیک کوتاه برد را به پایگاه نظامی ملک فیصل در خمیس مشیط در عسیر شلیک کرد.

شلیک موشک بالستیک به پایگاه ملک فیصل

ایسنا نوشت: سامانه موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن صبح امروز (دوشنبه) یک موشک بالستیک کوتاه برد را به پایگاه نظامی ملک فیصل در خمیس مشیط در عسیر شلیک کرد.
شلیک موشک بالستیک به پایگاه ملک فیصل