شعار سال ۹۴ چقدر محقق شد؟

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: کارشناسان بر این باورند که شعار سال ۹۴ با همراهی و اتحاد ملت ایران توانست از قالب شعار به منصه ظهور برسد.

دانلود آهنگ جدید

خبرگذاری خوزستان