شرکت ملی حفاری جلوی چقدر خروج ارز از کشور را گرفته است؟

شرکت ملی حفاری جلوی چقدر خروج ارز از کشور را گرفته است؟
شرکت ملی حفاری ایران یکم دی ماه سال ١٣٥٨ با فرمان امام خمینی (ره) تاسیس و به عنوان یکی از شرکت‌های بالادستی در صنعت نفت فعالیت می‌‎کند.

شرکت ملی حفاری جلوی چقدر خروج ارز از کشور را گرفته است؟

شرکت ملی حفاری ایران یکم دی ماه سال ١٣٥٨ با فرمان امام خمینی (ره) تاسیس و به عنوان یکی از شرکت‌های بالادستی در صنعت نفت فعالیت می‌‎کند.
شرکت ملی حفاری جلوی چقدر خروج ارز از کشور را گرفته است؟